Archive for रम्य ते बालपण…..

चला होड्या बनवूया का ?

पावसाळा सुरू झाला आहे ….. धो धो…. धुवाँधार पा‌ऊस कोसळायला लागलाय….
आमच्या मुंब‌ईत हातभर अंतरावरचे दीसत नाही इतका पा‌ऊस जोरात येतो….
अगदी बॉक्सींग केल्यासारखे दणादण बडवतो….
linkroad71.jpg
पुण्यातला घाटावरचा पा‌ऊस आळशी…. ये‌ईल तो शंका काढीत काढीत आला की व्हि.आय.पी. पाहुण्यासारखा उगीचच जायची वेळ घड्याळात बघत राहील !

सुरूवातीला काय अप्रूप असायचे ह्या पावसाळ्याचे ! बालपणी शाळा नुकत्याच सुरू झाल्यावर येणारा पा‌ऊस म्हणजे देवदूतच वाटायचामे महिन्याची सुट्टी नुकतीच संपलेली असताना शरिरावर बुद्धीवर सुट्टीचा कैफ बाकी असतानाच हा तुफान गर्जना करीत यायचा….
पहिल्या पावसांत घामोळ्या जातातह्या समजुतीने मग उघडे नागडे तोकड्या चड्डीवरहेऽऽऽहेऽऽऽऽहेऽऽऽऽकरीत कार्टी रस्त्यावर धावायची…. ओली चिंब व्हायची पोरं !
पण घरून पूर्ण सूट असायची त्या गम्माडी जमतीला ! छोटी छोटी तळी साचायची रस्त्यात मग छप्प छप्प करीत दोन्ही पाय एकावेळी ढुंगणावर आपटत त्या तळ्यांत उड्या मारून आजूबाजूला पाणी उडवायचो आम्ही….
ती जाहिरात आठवते का टिव्ही वरची
एक छोट्टासा बालक असाच उड्या मारत असतांना एक धोती घातलेला जरासा रागीट पणउत्पल दत्तसारखा खोडसाळ म्हातारा रस्त्यावरून जाताना त्याच्या अंगावर पाणी उडते तो भडकण्याच्या बेतातच असतो पण……….. त्यालाही स्वतःचे बालपण आठवतेअगदी समर्पक जाहिरात होती ती……
लहान मुले पावसांत हुंदडणारे असे प्रसंग पाहिले की, बालपण उन्मळून आठवते डोळ्यांच्या कडा ओलसर होतात…. त्या आठवांनी !
ह्या पावसात मग ओढा बनला की कागदी होड्या फटाफट तयार व्हायच्या. माझी मोठी बहिण कागदी नांवा बनवण्यात पटाईत !
साधी होडी , बंब होडी , नांगर वाली होडी, चार खणी होडी वगैरे पटापट बनवून द्यायची….
मग मागच्या वर्षीची वह्यांची रद्दी फार उपयोगी पडायची…..
                                                                                                               image221.jpg
तिर्थरूप रेल्वेत होतेत्यांची ऑफिसच्या जुन्या पुराण्या रजिस्टर्स वर पटकन हक्क सांगितला जायचा……
एकदा ते घरी नसताना नेमका पाऊस आला…..टराटर दोन चार पाने फाटली…… फटाफट होड्या तयार झाल्या. मी पळालो पण होड्या पाण्यात सोडायलावेळेचे भान कसले उरते ?तिर्थरूप घरी आल्यानंतर आमचे आगमन उशिराने झाले त्यातही चिखलात लोळून, कपड्यांचा चपलांचा बोऱ्या वाजवून – पाहण्यालायक अवतारात घरी दर्शनार्थ पोहचलो….
घरी जाऊन पाहतो तर काय…. सिन एकदम सिरीयस !!!
दोघी बहिणी पुस्तकांत डोकी खुपसून बसलेल्या…..
मोठी फुसफुस् करीत नांक ओढीत होती…….
मलाम्हणजे ताकभातपापडलोचणे लगेच कळायचे पण आज नेमके काय चुकले ह्याचा अंदाज येत नव्हता
म्हटले काढली असेल एकीने दुसरीची खोडी खाल्ला असेल मार मोठीने…..
म्हणून चुपचाप स्लिपर्स हातात उचलून मागच्या अंगणात सूबाल्या करायची पोझ घेतलीच…. तेव्हढ्यात साहेबांचा पंजा पडला मानगुटीवर….. सटासट आवाज सुरू झाले
माझी नेहमी ट्रिक असायची ती जोर-जोरांत रडण्याची म्हणजे खालून-तळघरांतून आजोबांची हाक यायला पाहिजे  “दाऽऽऽदाऽऽऽऽऽकरून
कसले काय…. आज आवाज फक्त सटासटचाच मोठा होता.
त्या दिवशी पूर्ण गल्लीने माझ्या तोंडच्या आवाजापेक्षा अंगाचा आवाज मोठा आलेला ऐकला……
मी रात्री जेवताच रडत रडत झोपलोमहान आश्चर्यकाका, आत्या, आई, आजोबा, आजी पैकी कुणीच जवळ घेतले नाही त्या दिवशी……
नंतर हळूहळू उलगडा होत गेला
तिर्थरूपांचे ऑफिसच्या कामाचे रजिस्टर गटारात होड्या बनून फिरतं होते…..
त्याला कारणीभूत मी मला होड्या बनवून देणारी माझी ताई
आम्ही दोघांनी मुंबईतल्या पावसाच्याच लयीतच मार खाल्लेला होता…..
आत्या आई मध्ये पडली म्हणून त्यांना ओरडा ऐकावा लागलेला होता….
आजी साळसुदासारखी हळूच भजनाला जाते करून सटकलेली होती (इथे माझे टाळ कुटले गेले होते) आजोबाही तळ घरात गप्पवर आलेच नाहीत कारण त्यांना माहित होते की गुन्हा काय घडला ते !
रात्री उशीराने जरा स्वप्न आल्यासारखे वाटले…… दादा उश्यांशी बसून डोक्यावरून हात फिरवीत आहेत असे काहीसे पण डोळे उघडून खात्री करायचा त्राणही शिल्लक नव्हता अंगात…..  
                                                       101.jpg
कॉलेजला जायला लागल्यावर एकदा पावसाळ्यात काकांचा किरण आला….
“भाई
होडी बनवून दे ना !” मी सुन्न;  कागदाकडे नेलेला हात चटका लागतो तसा मागे घेतलाशेजारी दादा कसलेसे वाचन करीत होते…. चष्म्यांच्या आडून त्यांनी हळूच पाहिल्याचा भास झाला मला…..
मी गप्प पाहून दादाच बोलले. “आण मी देतो बनवून”  थोड्याश्या अनिच्छेने किरण त्यांच्याकडे वळला.
कागद कामाचे नाही ना ?” ह्या वाक्यावर मी का कुणास ठाऊक सिन मधून एक्सीट घेतली.

हंम्म्, त्याला होडी बनवून देत आहेत !” मी आई कडे स्वयंपाक खोलीत जाऊन धूसफूसलो
मला होडीवरून लहानपणी दिलेला मार विसरले !”
मला
वाटले आई आता आपल्या बाजूने काहीतरी खूसपूसेल….
पण तीने एक सेकंद हातातले काम थांबवून माझ्याकडे तिऱ्हाईत नजरेने पाहिले  व म्हणाली….
तुला मार आठवतो…. मला ते रात्रभर तुझ्या विजुच्या उशाशी बसलेले आठवतात !!! ” –

Comments (1)

काही मजेदार खेळ !

आपण बालपणी दूरदर्शन पेक्षा खेळ खेळणे पसंत करायचो का ?…                
माझ्या बालपणी दूर-दर्शन ऊशीरा म्हणजे मी तरूण असतांना आले – माझे नशीब !. 
अभ्यासाची तेव्हा खास चिंता नसायची… स्पर्धेचे युग सुरू झाले नव्हते… म्हणून रोज सायंकाळी आमच्या ऊनाडक्या सूरू व्हायच्या ! मग खेळ सूरू व्हायचे …. त्या दिवसांत प्राविण्य वगैरे महत्वाचे नव्हते….महत्व होते ते वेळ निभाऊन नेण्याचे !

गोट्या, सागरगोटे व विटी-दांडू पासून ते आजच्या माझ्या मूलींच्या “स्पेलींग गेम” चा साक्षीदार होण्याचे भाग्य माझ्या नशिबी आले…..
आपण सर्वांनाही ह्या बालपणी च्या आठवणी अधून मधून सतावत असणारच….
खास करून आपण जेव्हा आपल्या मुलांमध्ये स्वतःला शोधतो तेव्हा काही तरी फरक आपणांस अस्वस्थ करत असेलच !

आपण बालपणी काय खेळ खेळायचो ते आज पर्यंत काय खेळ खेळले जातात याची चर्चा मी मनोगतावर मांडली होती.

मी लहान असतांना क्रिकेट वगैरेचा फारसा प्रादूर्भाव नव्हता म्हणून आम्ही जी साधने ऊपलब्ध होती त्यानूसार खेळ खेळायचो….
सर्वांत गंमतीदार खेळ म्हणजे …खूपसणी ! हा खेळ पावसाळ्यात खेळला जायचा व तो ही रस्त्यांवर नव्हे तर चिखलात… एका टोंकदार लोखंडाच्या सळीला घेऊन आम्ही बाहेर पडायचो व चिखलात त्या सळीला खूपसत खूपसत आम्ही दूरवर जायचो. ज्याचा “काउंट” कमी पडला तो लंघडी घालत सुरूवातीच्या जागेवर यायचा व हा खेळ संपायचा… किती थोडक्यात संपले !
पण जेव्हा आम्ही खेळत तेव्हा “काउंट” १६००-१७००-१८०० पर्यंत जायचे !
एका पाउलाला एक काउंट हे गणीत असायचे. व हा खेळ ४-५ तासांपर्यंत चालायचा !

पुर्वीच्या खेळांची वैशीष्ठे म्हणजे… वेळ मजेत जायचा,
व्यायाम व्हायचा, पैसा नगण्य,
आई-बाबांच्या डोक्याला व्याप कमी व मित्रांशी एक घट्ट नाते तयार व्हायचे.
प्रत्येक खेळाचे एक आगळे महत्व होते.
खूपसणी खेळातून शेतकऱ्यांच्या मूलांना जमीन कोणती भुसभूशीत किंवा टणक आहे ते शिकायला मिळायचे.

आज माझ्या मुली तासाभरापेक्षा जास्त कोणताही खेळ खेळू शकत नाहीत.
व्यायाम शून्य ! पैसा – लावावा तेव्हढा कमीच….,
सर्व करून त्या दोघींची भांडणे सोडवण्यात वेळ जातो ते वेगळे. 
खेळातून शिक्षण ? – वादातीत विषय !

ह्या चर्चेला “मनोगत” वर भरभरून प्रतिसाद मिळाले. मनोगतींनी चर्चीलेल्या खेळांची एक यादीच तयार केली आहे….. “शब्दांकुरे” च्या वाचकांसाठी येथे देत आहे.

 1. खुपसणी / तार रुपी
 2. पावशा पावशा
 3. आबादुबी / आपारप्पी
 4. लगोरी
 5. डबा ऐसपैस
 6. आपीनाथ गोपीनाथ
 7. भोवरा
 8. गोट्या – (T,राजाराणी, घड्याळ, चौकोन, रिंगण, मासोळी,)
 9. विटी-दांडू
 10. पत्ते
 11. मांडोळी, टायर
 12. कोपरा कोपरा / शिरा पुरी
 13. नदी की पहाड / दगड माती / ऊन का सावली
 14. विष अमृत
 15. लंगडी
 16. पकडा पकडी
 17. दोरीवरच्या उड्या
 18. रुमालपाणी
 19. चिरकी / ठिक्कर बिल्ला
 20. फुगडी
 21. झोका
 22. सूर पारंब्या
 23. सागरगोटे
 24. शिवणापाणी
 25. जोड साखळी / सोनं साखळी / साखळी
 26. भोज्जा
 27. चोर शिपाई
 28. सायकल वरची शिवणापाणी
 29. टिपी टिपी टिप टॉप
 30. लंडन लंडन स्टॅच्यू
 31. सुपारी / कित्ती कित्ती / चिर्घोडी
 32. माझ्या आईचे/मामाचे पत्र हरवले
 33. शिवाजी म्हणतो
 34. भेंड्या = नांव गाव फळ फुल
 35. काकडी फोड /कांदा फोड
 36. पतंग
 37. गलोल
 38. धनुष्य बाण
 39. आंधळी कोशिंबीर
 40. पत्ते – ३०४, मुंगूस, ५-३-२, जादू
 41. पिद्दी – गोट्या
 42. कोयबा- गोट्या
 43. चार्ली चॅपलीन
 44. मेणबत्तीच्या उजेडांत हाताने आकृती व त्यावर गोष्टी-
 45. गोल्ड स्पॉट
 46. हरभरे शोधणे
 47. चौपट / सारीपाट
 48. आट्यापाट्या
 49. स्लो सायकलींग
 50. दहा-वीस
 51. सापशिडी
 52. व्यापार
 53. ल्युडो
 54. जास्ती की मेजॉरीटी / कमी की मेजॉरीटी
 55. डब्बा व फटाके
 56. खो खो
 57. संगीत खुर्ची
 58. चिकट मावशी
 59. छापा पाणी
 60. फटाके – टाइम बॉम्ब
 61. चेंडू टप्पा
 62. भातुकली
 63. बाटल्यांचे बिल्ले
 64. रिंगमॅन
 65. टाकी टाकी
 66. रंग रंग
 67. कानगोष्टी
 68. पाटीवरचे खेळ ( फुली गोळा, घर )

टिप्पणी करे